Měření a manipulace dřevní hmoty

Přesná evidence o počtu jednotlivých výřezů v jednotlivých skládkách, vstupu a výstupu z manipulace, dodavatelých, o prováděné optimalizaci výřezů atd.

Princip měřícího zařízení

Měřící zařízení pracuje na principu infračervené měřící závory. Svazek paprsků emitovaných vysílačem, který je umístěn na hydraulicky výklopném rameni, je během měření přerušován měřeným kmenem a počet přerušených paprsků je vyhodnocován ve stacionární přijímací jednotce.

Získaná data jsou během měření předávána z přijímací jednotky do vyhodnocovacího počítače. Na 15“ LCD dotykovém monitoru umístěném v obslužné kabině vozíku, je přímo zobrazován průběh měřícího procesu. Po vyhodnocení měření je graficky znázorněn měřený kmen spolu se všemi požadovanými údaji potřebnými pro manipulaci kmene. Použitý software zaručuje vysokou přesnost a opakovatelnost měření. V paměti počítače jsou uchovávaná veškerá data získaná během měření a manipulace. Díky tomu je vedena přesná evidence o počtu jednotlivých výřezů v jednotlivých skládkách, vstupu a výstupu z manipulace, dodavatelých, o prováděné optimalizaci výřezů atd. Obslužný terminál umožňuje roztřídit jednotlivé kmeny do různých dodávek a kont, umožňuje mít v paměti uloženo až 500 000 měření.

V případě konkrétních požadavků je možné obslužný software modifikovat přesně podle Vašich potřeb.

Manipulace kmene

Třídění do skládek

Výběr dodavatele u dodávky

Přenos dat k dalšímu zpracování (např. v kanceláři) se děje pomocí flash paměti pro USB, která současně plní funkci přihlašovacího prvku jednotlivých pracovníků a tím je zajištěna přesná kontrola o pracovním výkonu jednotlivých směn.

Komunikace s počítačem probíhá přes číslicovou klávesnici a dotykový LCD monitor. Automatická kalibrace a kvalitní snímací senzory garantují vysoký stupeň spolehlivosti měřícího systému. Po každém měření je světelná závora podrobena testu funkčnosti a autokalibraci.

V případě že jsou zjištěny odchylky v některém z důležitých parametrů ovlivňujících přesnost měření mimo toleranci, je na tuto skutečnost obsluha upozorněna

Technické parametry
Napájení 230V AC ±10%, 50Hz
Přesnost měření průměrů od ±1,25 mm do ±10,0 mm
Maximální měřítelný průměr 720 mm
Maximální rychlost při měření 65 m / min
Krytí IP65
Pracovní teplota -20 °C — +45 °C
Přesnost měření délek ± 10 mm
Kapacita paměti cca 500 000 měření

Data získaná z měřícího rámu jsou během měření předávána ze stacionární přijímací jednotky přes komunikační rozhraní RS 422 do vyhodnocovacího počítače.

Na dotykovém LCD 15“ dotykovém monitoru umístěném v obslužné kabině vozíku, je přímo zobrazován průběh měřícího procesu a po jeho vyhodnocení je graficky znázorněn měřený kmen spolu s náměřenými údaji.

Základní údaje
 • celková délka kmene *
 • objem *
 • střední průměr *
 • grafické znázornění kmene s údaji o jeho průměru v segmentech po 200 cm délky
 • datum a čas *
 • výběr pro kvalitativní zatřídění kmene
Údaje během manipulace
 • délka výřezu *
 • aktuální průměr kmene v místě řezu *
 • zbytková délka kmene
 • výběr pro kvalitativní zatřídění výřezu
 • umístění výřezu do skládky
Možnosti dodatečných informací
 • dodavatel *
 • druh dřeva *
 • korekce na kůru *
 • číslo přejímacího protokolu *
 • jméno pracovníka *

Řídící program archivuje všechny výše uvedené * informace jak k jednotlivým kmenům vstupující do manipulace, tak i ke každému z jednotlivých výřezů z těchto kmenů vyrobených. Tyto data je pak možné zpracovat a vyhodnotit mimo manipulační linku Baljer Zembrod pomocí programu „Manipulace” který je součástí dodávky měřící technologie.

Kompletní nabídka

systému pro měření a manipulaci dřevní hmoty je k dispozici na www.merenidreva.cz

A.F. servis, s.r.o.

Sokolská 380, 768 32 Zborovice, CZ

Rychlý kontakt

+420 608 950 090
+420 608 813 653