Systém bezkontaktního měření

Svazek infračervených paprsků je umístěn na hydraulicky výklopném rameni a během měření je přerušován měřeným kmenem, počet přerušených paprsků je vyhodnocován ve stacionární přijímací jednotce.

Režimy měření

Snímačům lze softwarově přes sériové rozhraní nastavit následující formáty výstupních parametrů.

Rozlišení tvarů objektu:

Kontrola rozměrů a tvarů objektu:

Další aplikace bezkontatního měření:

1) DATA/POSITION „NORMAL“

Na výstupu snímače je počet přerušených paprsků definován jako DATA a pozice prvního přerušeného paprsku je definována jako POSITION.

1) DATA/POSITION „OVER ALL“

V tomto režimu je parametr DATA definován jako počet přerušených paprsků, ale je přičten i počet nepřerušených paprsků mezi oblastmi s přerušenými paprsky. Počet paprsků od prvního k poslednímu přerušenému paprsku je sečítán. Pozice prvního přerušeného paprsku je na výstupu jako POZICE.

3) DATA/POSITION „LARGEST BLOCKED AREA“

Parametr DATA je definován jako počet přerušených paprsků v největším bloku a první přerušený paprsek v tomto bloku je definován jako POSITION.

Série 3000 - technické parametry
Mechanické vlastnosti
Materiál krytu Hliník, eloxovaný
Materiál okna Sklo
Ochranná třída IP 67 (s přpipojenými kabely)
Okolní provozní teplota -25 °C — +55 °C
Skladovací teplota -40 °C — +80 °C
 
Elektrické vlastnosti
Zdroj 24 V DC ± 20%, ca. 450 mA (bez zátěže),
max. zvlnění 200 mV
Frekvence scanování 100 kHz
Doba cyklu (doba přepínání) 0,84 ms (do 64 paprsků)
1,47 ms (do 127
paprsků)
Pomoc při nastavování Zelená LED
Řídící vstup Samokalibrace
 
Rozhraní
Seriové rozhraní UART standard RS 422
přenosová rychlost 9,6 /
19,2 / 38.4 kBaudu
datových bitů 8
stop bit 1
parita sudá
konvertor RS 422 na RS 232 volitelný
Spínaný výstup PNP tranzistor, max. 100 mA, ochrana proti zkratu
Režim spínání přerušení jednoho nebo více paprsků
Paralelní rozhraní tranzistorové, max. 20 mA
binární, max. 8
bitů
Řídící vstupy Data / Position, Hold
 
Optické vlastnosti
Vlnová délka 880 — 950 nm (infračervnená)
Počet paprsků max. 64 (paralelní scanování)
Rozlišení 5 / 2, 5 / 2 mm při paralelním scanování
2,5
/ 1,25 / 1 mm při dvojitém scanování
Vzdálenosti měření 0,20 — 6,00 m (rozlišení 5 mm)
0,05
— 1,80 m (rozlišení 2,5 a 2 mm)
Nastavitelné přes sériové
rozhraní a software ScanView, nebo přes samokalibrační funkci
Série 5000 - technické parametry
Mechanické vlastnosti
Materiál krytu Hliník, eloxovaný
Materiál okna Sklo
Ochranná třída IP 67 (s přpipojenými kabely)
Okolní provozní teplota -25 °C — +55 °C
Skladovací teplota -40 °C — +80 °C
 
Elektrické vlastnosti
Zdroj 24 V DC ± 20%, ca. 1 A (bez zátěže),
max. zvlnění 200 mV
Frekvence scanování 100 kHz
 
Rozhraní
Seriové rozhraní UART standard RS 422
přenosová rychlost 9,6 /
19,2 / 38.4 kBaudu
datových bitů 8
stop bit 1
parita sudá
konvertor RS 422 na RS 232 volitelný
Paralelní datové rozhraní (volitelné) 10 bitů široká datová sběrnice,
ca. 20 mA,
ochrana proti zkratu
Synchronní seriové rozhraní (SSI) zdroj 24 V, výstup TTL, 12 bitů
Analogové výstupy
(1 nebo 2 kanály)
Softwarově programovatelné (shodně pro oba kanály)
Výstupní napětí 0 — 10 V
Výstupní proud 4 — 20 mA, 0 — 20 mA, 0 — 24 mA
Data nebo Pozice rozdílně pro kanál 1 a 2
 
Řídící vstupy
Data nebo Pozice 24 V, ca. 3 mA při 24 V
Podržení dat (Hold) 24 V, ca. 3 mA při 24 V
 
Optické vlastnosti
Vlnová délka 880 — 950 nm (infračervnená)
Počet paprsků 24 — 672
Rozlišení 2,5 / 5 / 10 mm
1,25 / 2,5 / 5 mm při
dvojitém scanování
Rozsah měření 230 — 1678 mm
Vzdálenost příjímač vysílač 32 rozsahů od 0,2 — 6,0 m

A.F. servis, s.r.o.

Sokolská 380, 768 32 Zborovice, CZ

Rychlý kontakt

+420 608 950 090
+420 608 813 653